Kullsjön är en ren Put & Take sjö vackert belägen längs Härskogsvägen.

- Från E20, kör av vid Kastenhofsmotet, kör mot Härskogen/Härryda. Följ Härskogsvägen, efter ca. 4km hittar du parkeringen med info-tavla samt sjön på höger sida.
- Från RV40, kör av vid Landvetttermotet, följ Härrydavägen mot Hindås, efter ca. 3km ta av vänster mot Härskogen/Lerum.
Följ Härskogsvägen, efter ca.6km hittar du parkeringen med info-tavla samt sjön på vänster sida.